Makiety kalendarzy

Makiety, przygotowane przez nas w kilku formatach pomogą Państwu w prawidłowym przygotowaniu pracy. Dzięki gotowym szablonom popularnych programów Photoshop i CorelDraw zaoszczędzą Państwo czas na dostosowanie projektów do naszych standardów.

Kalendarze listkowe

Kalendarze biurkowe

Kalendarze jednodzielne

Kalendarze trójdzielne

Kalendarz trójdzielny EXPRESS

Pobierz kalendarium trójdzielny EXPRESS

Kalendarz trójdzielny EKONO

Pobierz kalendarium trójdzielny EKONO

Kalendarz trójdzielny VIP

Kalendarz trójdzielny MAX

Kalendarz trójdzielny MAX SPIRALOWANY

Kalendarz CZTERODZIELNY

Kalendarze planery

Kalendarz PLANER B2

Pobierz kalendarium PLANER B2

Kalendarze plakatowe

Kalendarz PLAKATOWY B2

Kalendarz PLAKATOWY A1

Kalendarz PLAKATOWY A2

Kalendarze spiralowane

Kalendarz SPIRALOWANY A4

Kalendarz SPIRALOWANY A3

Kalendarz SPIRALOWANY A2

Pobierz makietę PLAKATOWY A2 7 lub 13-PLANSZOWY pionowy

Pobierz kalendarium A2 - PION

Pobierz kalendarium A2 - POZIOM

Kalendarz SPIRALOWANY B2

Pobierz kalendarium B2 - PION

Pobierz kalendarium B2 - POZIOM